Laatua

Myymme kanadalaisten sonnien spermaa
parantamaan LEHMIEN KESTÄVYYTTÄ TASAPAINOISEN JALOSTUKSEN keinoin

 

TOIMITUSEHDOT

Semex Finland Oy (myöhemmin Toimittaja)

Asiakas voi tilata tuotteita ja palveluja kotisivujen kautta, sähköpostitse, puhelimitse tai tekstiviestillä. Kirjalliset tilaukset vahvistetaan sähköpostitse. Annokset toimitetaan asiakkaalle omaan typpisäiliöön. Tilauksista peritään toimitusmaksu, jos annokset toimitetaan ennalta ilmoitettujen jakoaikataulujen ulkopuolella. Kaikki asiakkaan tekemät tilaukset ovat sitovia.

Siemenannosten ja alkioiden maksuaika on 30 vrk laskutuspäivästä lukien. Maksun viivästyessä eräpäivästä asiakas on velvollinen maksamaan viivästysajalta korkolain mukaisen viivästyskoron. Tuotteiden myyntihinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Arvonlisävero 24% lisätään tuotteiden hintaan.

Toimittaja vastaa tuotteessa olevista virheistä silloin, kun virheen voidaan osoittaa johtuvan Toimittajan laiminlyönnistä. Toimittaja ei vastaa virheellisen tuotteen käytöstä aiheutuneista taloudellisista menetyksistä. Toimittajan vastuulla olevan virheen ilmetessä Toimittaja lähettää asiakkaalle kustannuksellaan uuden vastaavan tuotteen tai korvaa tuotteesta saamansa kauppahinnan. Virheellisestä tavarasta on tehtävä Toimittajalle reklamaatio 14 vrk kuluessa toimituksesta.

Myytyihin siemenannoksiin ei anneta tiineystakuuta eikä takuuta jälkeläisten sukupuoleen, elinvoimaan eikä biologisiin ominaisuuksiin. Toimittaja ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, joita voi aiheutua siitä, että toimitus myöhästyy tai jää toteutumatta toivotulla tavalla. Asiakas voi kuluitta perua tilauksen, jos tuotetta ei pystytä toimittamaan aiemmin sovittuna ajankohtana. Tuotteet toimitetaan saatavuuden mukaisesti tilausjärjestyksessä. Asiakas vastaa aina tilalla olevan typpisäiliön kunnosta ja typen riittävyydestä. Toimittaja ei korvaa sulaneita siemenannoksia, ellei säiliön sulaminen johdu Toimittajan laiminlyönnistä.

Vaaranvastuu tuotteesta siirtyy asiakkaalle, kun tuote on luovutettu asiakkaan haltuun.

Kaikki siemenannokset ja alkiot on tuotu maahan Maa-ja metsätalousministeriön ja ETT:n ohjeiden mukaisesti. Siemennestettä ja alkioita on kaikissa tilanteissa säilytetty, siirretty ja käsitelty huolellisesti niin, ettei niiden tiineyttämiskyky ole missään vaiheessa vaarantunut.

 
web-design set-print